Pp glucozamină condroitină mcm zinc

stiinte med 3 indd - PDF Free Download

Bine-cunoscută vs «necunoscută» gammaglutamiltransferază şi factori metabolici de risc pentru boli cardiovasculare: oare este implicat doar ficatul?

Testele noninvazive pentru evaluarea disfuncţiei sfincterului oddy la pacienţii cu sindrom postcelecistectomic. Sindromul metabolic ca bază etiopatogenetică a aterosclerozei.

Este posibil să utilizați complexul de condroitină pentru diabet

Sphincter of Oddi dyfunction in pastcholecystectomy patients - noninvasive diagnostic methods. Metabolic syndrome as a etiopathogenic basis of atherosclerosis. Savant, manager şi medic practician remarcabil în medicina urgentă şi catastrofe profesorul universitar Gheorghe Ciobanu la 60 de ani. Scientist, manager and outstanding practitioner physician in emergency and catastrophal medicine university professor Gheorghe Ciobanu at 60 years old.

Conform recomandărilor Master-Planului, urmează să avem 9 spitale regionale, amplasate în 9 zone de sănătate, care urmează să fie construite şi dotate în cadrul parteneriatului public-privat, deja având negocieri în acest sens cu organismele internaţionale.

BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE - PDF Free Download

Spitalele actuale raionale vor fi reprofilate în spitale comunitare, cu menţinerea serviciilor necesare pentru asigurarea continuităţii în prestarea asistenţei medicale — spitalizări de lungă durată pentru maladii cronice, recuperare, paturi medico-sociale.

Spitalul Clinic Republican, ca şi întreg sistemul spitalicesc, se confruntă cu numeroase probleme, inclusiv: durata medie de tratament este mare, comparativ cu standardele europene, fapt ce indică existenţa potenţialului de sporire a eficienţei medicale; echipament medical învechit, ce nu corespunde standardelor europene; există probleme serioase la capitolul standarde igienice moderne.

Oferă un suport nutrițional și metabolic pentru miocard, ceea ce vă permite să mențineți o performanță ridicată a mușchiului cardiac Împiedică dezvoltarea cardiocicrozei Rezistă stresului oxidativ, deficienței energetice și altor probleme. Inima umană este o pompă care pompează constant sânge prin viață, furnizând toate organele și țesuturile corpului nostru cu oxigen și nutrienți.

Spitalul Clinic Republican în prezent dispune de de paturi, în cadrul lui activează medici, de asistente medicale. Comparativ cu spitalele municipale, SCR dispune de mai multe paturi specializate.

Seturi pregătite

Durata medie de tratament constituie 8. Este în faza de finalizare selectarea companiei de construcţii, care va începe 13 ridicarea unui bloc chirurgical cu 16 săli de operaţii, dotate cu cel mai modern echipament medical, 72 de paturi terapie intensivă, un centru de sterilizări. După finalizarea construcţiei blocului chirurgical, urmează fazele de modernizare a întregului spital.

De asemenea, este la etapa de finalizare selectarea partenerilor privaţi în cadrul proiectului de implementare a parteneriatului public-privat în cadrul Spitalului Clinic Republican, cu atragerea investiţiilor private pentru serviciile de imagistică, rezonanţă magnetică nucleară, tomografie ce înseamnă artrita articulației, dispozitive radiologice.

Conform Planului nominalizat, optimizarea numărului de paturi va spori eficienţa şi calitatea serviciilor medicale şi hoteliere, dezvoltarea metodelor noi de investigaţii, descreşterea continuă a duratei de tratament, utilizarea intensiva a echipamentului medical, a sălilor de operaţii în 1. Direcţiile de dezvoltare şi pp glucozamină condroitină mcm zinc a SCR pentru urmatorii ani sunt: îmbunătăţirea calităţii, siguranţei pacientului şi propagarea cunoştinţelor; aplicarea cercetărilor ştiinţifice în practică, a tehnologiilor medicale moderne şi de performanţă, a tehnologiilor informaţionale integrate; crearea infrastructurii de o excelenţă arhitecturală şi dotarea tehnologică după conţinutul activităţii.

pp glucozamină condroitină mcm zinc sare pentru tratamentul artrozei deformante

Astfel, SCR va dispune de de paturi: 6 departamente de terapie intensivă cu 12 paturi fiecare, 18 departamente de îngrijiri generale 20 paturi fiecare2 departamente hemodializă 24 paturi fiecare şi 8 boli artrozice pentru 24 de ore observaţii în departamentul de urgenţă. Eficientizarea numărului de paturi, sporirea nivelului tehnologic, cooperarea cu alte servicii, ca sănătatea publică, sectorul de asistenţă medicală primară, va avea ca efect sporirea calităţii seviciilor medicale oferite populaţiei per ansamblu şi ameliorarea indicatorilor de sănătate.

Iniţial prezenta un bloc cu 1,5 etaje pe str. Moscovei, actualmente bul. Ştefan cel Mare şi Sfânt, fiind deschise doar 5 saloane cu un total de 36 de paturi — terapeutice, chirurgicale şi ginecologice. Persoana care în anul a înaintat ideea şi a insistat asupra construcţiei spitalului în or. Chişinău a fost Wolfingher, care ocupa funcţia de inspector al Secţiei medicale a Upravei din Basarabia.

Tot el a propus şi planul iniţial de construcţie a spitalului, fiind concomitent şi primul conducător al instituţiei. În total, pe parcursul a celor de ani de activitate, spitalul a fost dirijat de 29 de medici-şefi, actualul director general fiind al lea la număr. Menţionăm doar căteva nume: baronul A. StuartK. P Hinculov —A.

În au fost amenajate saloane pentru bolnavi de profilurile terapie generală, oftalmologie, dermatovenerologie.

pp glucozamină condroitină mcm zinc articulatie r spel

În anulîn spital activa doar un medic, fiind asistat de 4 felceri, în total spitalul dispunea de 27 unităţi de personal. În anulinstituţia se numea Spital Gubernial de Zemstvă, cu capacitatea de de paturi, activau 13 medici, 40 asistente medicale.

pp glucozamină condroitină mcm zinc gonartroza preparatelor articulației genunchiului

Dureri la nivelul articulațiilor umărului ligamentar cauza necesităţii stringente de cadre medicale, în în baza spitalului este fondată prima şcoală de felceri şi moaşe din Basarabia, prima promoţie constituind doar 17 persoane — absolvenţi ai anului Spitalul devine în continuare promotorul creării unor instituţii medicale specializate republicane, fondate cu suportul organizatoric şi cu utilizarea potenţialului uman al instituţiei.

Astfel, în secţia de psihiatrie a spitalului se transferă în satul Costiujeni, unde se instituie Spitalul Republican de Psihiatrie. Secţia de boli infecţioase a constituit baza pentru fondarea Spitalulul Clinic Republican de Boli Infecţioase, în frunte cu vestitul medic umanist Toma Ciorbă, care a activat mulţi ani ca şef al acestei instituţii actualmente ea îi deţine numele.

Mai apoi secţia de oncologie a spitalului va sta la baza creării Dispensarului Oncologic Republican, care mai apoi se transformă în Institutul Oncologic. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial spitalul a pp glucozamină condroitină mcm zinc practic ruinat, fiind reconstruit în anii — Leningrad în oraşul Kislovodsk, iar după război transferat în or. Chişinău cu tot corpul didactic şi ajutați cu artroza genunchiului, cu baza tehnico-materială modestă de care dispunea.

În anulspitalul este redislocat în actualul edificiu, numărul de paturi atingând cifra de La timpul respectiv acesta a fost apreciat ca cel mai modern proiect de spital din fosta URSS.

Blocul principal al spitalului, în plan orizontal, are lungimea de m, lăţimea — 13,5 m, înălţimea de 55 m, temelia este fixată pe de piloni cu lungimea de 16 m, transportaţi din or. Kaluga Rusia. Patul fundaţiei edificiului principal a fost executat din armatură fier-oţel, cu grosimea de 1m, şi beton, în total fiind ridicate 18 nivele, inclusiv 2 — subsol, 16 — deasupra nivelului zero.

După reformarea sistemului de sănătate, numărul de paturi se reduce; actualmente spitalul dispune de de paturi, inclusiv de profil chirurgicalterapeutic pp glucozamină condroitină mcm zinc În spital activează circa de angajaţi, inclusiv: peste medici, peste asistenţi medicali.

Funcţionează 13 servicii paraclinice de diagnosticare, secţia consultativ-policlinică şi 10 servicii de exploatare.

pp glucozamină condroitină mcm zinc muscatura capusa tratament antibiotic

Ştiinţe Medicale Dacă în anul în spital se tratau circa 10 mii de bolnavi, se consultau peste de persoane, apoi în anul aici au fost trataţi circa de bolnavi, au fost efectuate peste operaţii chirurgicale, inclusiv endoscopice, miniinvazive; în secţia consultativ-policlinică s-au înregistrat peste vizite pe 26 de specialităţi, iar serviciile paraclinice de diagnostic au efectuat circa 1 mln.

Actualmente IMSP Spitalul Clinic Republican este unul dintre cele mai importante instituţii medicale din Republica Moldova, care asigură servicii medicale de performanţă de nivel pp glucozamină condroitină mcm zinc pentru populaţia republicii.

Spitalul oferă o abordare pluridisciplinară a problemelor medicale, în conformitate cu cele mai noi strategii de diagnostic şi tratament, pentru o largă varietate de patologii, fiind, în acelaşi timp, un centru de învăţământ universitar şi postuniversitar. Dacă jalonăm unele realizări de performanţă, putem menţiona că în anulîn cadrul spitalului a fost efectuată prima operaţie pe cord din ţară.

În spital au fost implementate numeroase metode noi de diagnostic şi tratament, de exemplu, în premieră — al peritonitelor generalizate grave prin relaparotomii programate şi laparostomie, metode propuse de către profesorii Pavel Bâtcă şi Vladimir Hotineanu, fapt ce a condus la ameliorarea bruscă a rezultatelor tratamentului. Au fost implementate pentru prima dată aşa metode curative ca hemosorbţia, plasmafereza, iradierea sângelui cu raze ultraviolete, administrarea remediilor farmacoterapeutice intraaortal şi intraportal.

În secţia de reanimare septică sunt trataţi preponderent pacienţi cu afecţiuni septico-purulente grave ale cavităţii peritoneale pp glucozamină condroitină mcm zinc ale ţesuturilor moi, în special cu peritonite postoperatorii, pancreatite acute grave, majoritatea fiind transferaţi din instituţiile medico-sanitare publice din republică. În perioada ultimilor 10 ani, aici au fost trataţi peste de bolnavi din toată republica cu complicaţii majore — peritonite postoperatorii grave, majoritatea din ei fiind readuşi în familie şi societate.

Realizările obţinute de colectivul Centrului de chirurgie septică abdominală este rodul înaltului profesionalism al personalului medical, al lucrului în echipă, obţinut şi asigurat pe parcursul anilor. Sub conducerea şefului Clinicii universitare de chirurgie, profesorului universitar, d. Centrul de dializă şi transplant renal şef — dl Adrian Tănase, d.

Vol 52 2009-1 PDF

Centrul a cunoscut o serie de realizări de performanţă, marea majoritate din ele fiind aplicate în premieră pe ţară. Prima hemodializă din republică în caz de insuficienţă renală acută a fost efectuată încă în anulla 4 noiembrie. Pe parcursul activităţii în Centrul de dializă şi transplant renal au fost trataţi prin dializă peste de pacienţi cu insuficienţă renală cronică şi circa de bolnavi cu insuficienţă renală acută, cu creştere considerabilă a duratei supravieţuirii şi a speranţei de viaţă.

În total în acest centru s-au efectuat de operaţii de transplant renal, iar în decembrie a fost efectuată prelevarea rinichiului donator de la mamă cu transplantare ulterioară la fecior. Anual se efectuează peste În anulpentru prima dată în R.

Moldova, în secţia de urologie a spitalului este deschis cabinetul de litotriţie, ce a permis aplicarea în practică a unei metode noi în tratamentul pp glucozamină condroitină mcm zinc — telelitotriţia hidraulică. Actualmente clinica dispune de un set nou de endoscoape, instrumente şi anexe, surse de energie, de lumină şi sisteme video.

Utilizarea acestui echipament contemporan a condus la creşterea numărului intervenţiilor uroendoscopice până la de operaţii anual. Printre intervenţiile noi propuse sunt ureterorenoscopia cu extracţie sau litotriţia calculilor, TUR — vaporizarea adenomului de prostată, injectarea de colagen sau teflon în incontinenţa de urină.

Secţia activează în cadrul Clinicii de anesteziologie şi terapie intensivă conducător — şef catedră Victor Cojocaru, d.

pp glucozamină condroitină mcm zinc cum să tratezi inflamația în articulația șoldului

Aici se asigură monitorizarea postoperatorie şi terapia intensivă a tuturor pacienţilor gravi operaţi, a bolnavilor din toate secţiile clinice cu complicaţii severe. Secţia dispune de aparataj şi utilaj medical de ultimă generaţie, procurat în anulde condiţii excelente pentru bolnavi şi personal. În total, în spital funcţionează 33 paturi de reanimare şi terapie intensivă paturi reanimare generală, 6 — reanimare septică, 6 — secţia anesteziologie şi reanimare de urgenţă, 6 paturi de terapie intensivă în hepatologie.

Secţia de medicină nucleară şi imagistică prin RMN şef secţie Victoria Coreţchi a fost fondată în anul Importanţa investigaţiilor efectuate în secţie este incontestabilă prin utilizarea unui spectru vast de manopere la nivel contemporan, identificarea celor mai fine structuri tisulare şi tranşarea diagnosticului patologiei neurologice, neurochirurgicale, oncologice, sistemului hepato-bilar, musculo-scheletal etc.

Expresia imagistică prin rezonanţa magnetică poate fi comparată cu o veritabilă hartă anatomică şi vasculară umană. Determinarea concentraţiei hormonilor profilului hormonal integral prin metoda radioimună completează algoritmul investigaţional al patologiilor endocrine, contribuind la aplicarea optimă a tratamentului.

Noul produs se adresează pacienților cu diabet zaharat de tip 2 neinsolinodependentpe baza unui raport întocmait de medicul diabetolog curant, în care acesta să documenteze indicația pentru acest tratament, conform specificului concret al fiecărui pacient. Relația cu administrarea de insulină.

Ațiputeafiinteresat