Glava humerusa. Ez 29 - gesservice.ro - the Bible on the Internet

glava humerusa

cum să te antrenezi dacă articulațiile doare

Les tumulus funéraires de Gurbăneşti - Résumé [link] Explication des figures [link] Liste des illustrations Fig. Planul cu situaţia movilelor săpate [link] Fig. Vase de lut, ornamentate prin imprimarea unei sfori, din mormîntul 3 1 şi din mormîntul 4 2 [link] Fig. Pe primul prag, la extremităţi, urmele întipăririi pologului ; dedesubt, în profil şi în plan, al doilea prag, glava humerusa susţinea bîrnele ce închideau gropniţa [link] Fig.

Movila 3 : 5, mormîntul 3 ; 6, mormîntul 4 [link] Fig. Lehliu, reg. Bucureşti In cursul lunii martie a anului fosta Comisiune a monumentelor istorice m-a delegat să asist la săpăturile pe care un cercetător de comori dorea să le întreprindă într-o movilă, în care presupunea că va fi o «comoară», movilă situată în apropiere de comuna Preasna, în partea stîngă şi lîngă calea ferată Bucureşti 'Constanţa.

Movila avea circa 6 m diametru şi 1 ,50 m înăl¬ ţime. Săpătura s-a rezumat la un şanţ de 4 m x 6,50 m, îngăduind a dezveli aproape întreaga movilă.

Alți profesori

Cu prilejul acestor cerce¬ tări am descoperit cinci mor¬ minte : două erau săpate sub baza movilei, avînd forma unor gropi aproape rectangulare, păstrînd la gura lor urme de bîrne de lemn dispuse transversal, asem㬠nător unui capac; restul mor¬ mintelor, din nivelul superior al movilei, erau inhumaţiuni sim¬ ple.

Scheletele din gropi au ap㬠rut la adîncimea de 2,10 m cul¬ cate pe spate, craniile, bazinele şi picioarele chircite pe dreapta ; craniile orientate spre VNV, picioarele spre ESE. Osemintele, aparţinînd glava humerusa adulţi, prezentau pe alocuri urme de ocru roşu.

medicamente neuroprotectoare pentru osteochondroză

Cele trei morminte din nivelul superior, găsite între 0,75 — 0,95 m adîn-cime de la suprafaţa movilei, erau culcate pe dreapta şi aveau aceeaşi orientare ca şi mormintele precedente. Osemintele cu puţine urme de ocru roşu, erau într-o stare de dezagregare mult mai pronunţată. Pe lîngă schelete nu s-au găsit inventare fune¬ rare, în schimb au fost găsite în movilă două silexuri de caracter microlitic.

Prezenţa indubitabilă a unor morminte cu ocru roşu în cîmpia munteană, apărute aici, în mod cert, pentru prima oară, m-a hotărît glava humerusa întreprind în anii — săpături arheologice avînd drept obiectiv cercetarea a trei movile situate în preajma comunei Gurbăneşti, şi anume : o movilă, pe care am denumit-o «movila nr. Planul cu situaţia movilelor săpate.

Zglobovi Ramenog Obruča I Gornjeg Ekstremiteta

Movila are 3,50 m înălţime şi Fig. Pentru explorarea movilei s-a trasat o secţiune de 5 x 40 m, orientată SE — NV. Secţiunea a fost dispusă astfel ca latura ei de SV să taie movila în două, tre-cînd prin presupusul centru. Aproximativ la 3,50 m depăr¬ tare NV de acest centru s-a dat peste un mormînt: M ormîntul 1 a fig. Fundul gropniţei mari era la 2,40 m adîncime de la suprafaţa movilei. In groapă am aflat un schelet feminin, chircit şi culcat pe dreapta.

ce medicament pentru a trata durerea articulației genunchiului

Femurele erau în unghi drept faţă de bazin. Mîinile cu humerus paralel cu trunchiul şi antebraţul în unghi drept cu braţul ; mîna dreaptă lîngă trun¬ chi — nu sub el. Lungimea scheletului, măsurat chircit, 1,10 m.

Traducere "dislocat" în spaniolă

S-a putut con¬ stata pe oseminte ocru roşu în cantitate mai mare pe craniu şi pe labele picioarelor. La picioa¬ rele acestui mormînt, pe care îl denumim «al mamei », se afla mormîntul 1 b conţinînd sche¬ letul unui copil întins pe spate.

fizioterapie pentru tratamentul artrozei articulare

Capul glava humerusa la E, picioarele la V. Osemintele erau presărate cu ocru roşu fig. Gropniţa copilului este cu 0,40 m mai adîncă decît gropniţa «mamei ». M ormîntul 2la 2,20 m SE de mormîntul 1 şi la 3,50 m adîncime faţă de taluzul NE.

Capul la Glava humerusa, picioarele la sud.

Ezekiel 29 Ezekiel : Judgment on the King of Egypt 29 1 Ten years after King Jehoiachin and the rest of us had been led away as prisoners to Babylonia, the Lord spoke to me on the twelfth day of the tenth month. You acted as though you owned the Nile and made it for yourself. But now I, the Lord God, am your enemy! Ti reče: 'Rijeke su moje, sebi sam ih načinio.

Lungimea scheletului măsurat chircit, 1,15 m. Dimensiunile gropii 1,20 x 1,80 m groapa este mult mai mare decît scheletul chircit fig.

In preajma capului o verigă de cupru fig. M ormîntul 3, la 2,60 m NE de groapa 1 şi la 2,20 m adîncime faţă de taluzul SE.

Conţinea un schelet chircit, culcat pe stînga.

Ai fost blocat(ă) temporar

Nu s-au găsit urme de ocru propriu zis, ci numai pete de culoare albăstruie pe oseminte ; nu putem avea certitudinea că aceste pete rezultă de pe urma dezagregării ocrului roşu. Obser¬ vaţii similare am putut face ulte¬ rior în numeroase cazuri. Capul scheletului orientat SE, picioa¬ rele NV.

M ormîntul 4. La 1,80 m NE de groapa 3 a fost găsit mor-mîntul 4.

pastile pentru tratamentul inflamatiei genunchiului

Răzăluind la adîn-cimea de 1,60 m de nivelul sec¬ ţiunii, s-a observat în plan, dato¬ rită pământului de culoare mai închisă, o groapă dreptunghiu¬ lară cu dimensiunile 2,60 x 3,50 m. Procedînd la golirea ei s-a dat, la 0,50 m mai jos, peste un prag lat de 0,45 m, glava humerusa bîrne groase de lemn, putrede, dar destul de bine conser¬ vate, dispuse în sensul lungimii.

După scoaterea bîrnelor, la 2,40 m adîncime de la nivelul movilei din dreptul mormîntului, groapa prezenta un plan dreptun¬ ghiular cu dimensiunile de 1,68 x 2,58 m fig.

Comutare șablon

La adîncimea de 2,75 m, alt rînd de bîrne dispuse de data aceasta transversal. La 3,25 m s-a atins fundul grop-niţei, care conţinea un schelet chircit culcat pe dreapta fig. Braţul drept întins de-a lungul trunchiu¬ lui, palma mîinii stîngi aşezată pe glava humerusa drept ; ocru roşu pe labele picioarelor.

Sub cap o pulbere fină provenind de la frunze şi scoarţe de copac — folosite drept pernă. Dimensiunile gropniţei: 1 x 1,68 x 0,50 m. Movila nu a putut fi cercetată în întregimea ei din cauza semănăturilor ce o acopereau, la acea dată, în mare parte.

Găsim interesant a menţiona că movila 1 de lîngă Gurbăneşti avea în vîrful ei o cruce de piatră, cum se pot observa uneori pe movile în cuprinsul Bărăganului.

arthrolon uk

Crucea era fixată într-o piuă de piatră. Cu prilejul săpăturilor s-a constatat că sub piuă era o groapă ce conţinea o oală de pămînt în care s-a găsit cenuşă, cărbuni de lemn şi două monede turceşti de argint, datînd din a doua jumătate a veacului XVII. Acest fapt nu poate fi atribuit întîmplării, ci, mai degrabă unui ritual săvîrşit cu prilejul ridicării monumentului h.

Ațiputeafiinteresat